THÔNG BÁO Về việc thực hiện học tập theo thời khóa biểu và đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II,

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên toàn trường về việc thực hiện học tập theo thời khóa biểu và đăng ký môn học của học kỳ 2, năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2023 - 2024:

Từ ngày 19/02/2024, Sinh viên các lớp bắt đầu học kỳ theo Thời khóa biểu.

Sinh viên xem Thời khóa biểu tại trang //kylealexandrablog.com/phong-quan-ly-dao-tao/tin-tuc/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024

2. Đăng ký môn học của học kỳ 2, năm học 2023 - 2024:

Các môn học sinh viên đăng ký bao gồm môn học sẽ học chính thức trong học kỳ, môn học trả nợ và môn học cải thiện điểm (nếu có).

          2.1. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên khóa 2022 và các khóa trước: đăng ký trực tuyến theo các đường link ở mục 2.2.

- Sinh viên khóa 2023: Phòng Quản lý Đào tạo sẽ đăng ký các lớp môn học và công bố danh sách vào ngày 19/01/2024.

         2.2. Hình thức đăng ký:

Sinh viên chọn chính xác Tên môn học, Lớp môn học, Số tín chỉ tương ứng với từng môn học theo đường link của từng ngành học sau:

            - Báo chí:

            - Quan hệ công chúng:

            - Truyền thông đa phương tiện:

            - Quay phim:

            - Thiết kế đồ họa:

      2.3. Thời gian thực hiện đăng ký:

Sinh viên đăng ký trực tuyến từ 09h00 ngày 16/01/2024 đến 11h30 ngày 18/01/2024, sau thời hạn trên, đường link đăng ký sẽ tự động khóa.

Lưu ý:

- Lớp môn học nào đủ số lượng sinh viên trước thì lớp môn học đó sẽ tự động khóa lại.

- Sinh viên ghi nhớ: Tên môn học và Lớp môn học để xem thời khóa biểu học tập và dự thi đúng lớp đã đăng ký.

3. Hiệu chỉnh đăng ký môn học:

Từ ngày 22/01 - 27/01/2024, sinh viên có nguyện vọng thay đổi như hủy, rút bớt hoặc đăng ký thêm môn học, vui lòng gửi thông tin đến cô Đỗ Thị Thương - Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo [email protected],  điện thoại 0978 702 088.

4. Xác nhận thông tin đăng ký môn học:

Từ ngày 26/02 - 08/3/2024, sinh viên mang thẻ sinh viên đến phòng Quản lý Đào tạo xác nhận và ký tên vào danh sách đăng ký môn học.

5. Học trực tuyến (đối với những phần Lý thuyết):

Trong học kỳ 2, năm học 2023 - 2024, Nhà trường triển khai học trực tuyến 02 tuần đầu tiên của học kỳ (từ ngày 19/02 - 02/03/2024) đối với một số lớp môn học. Sinh viên xem lịch học trực tuyến ở cột ghi chú của từng môn học trong Thời khóa biểu.

6. Nộp học phí học kỳ 2, năm học 2023 - 2024:

Sinh viên theo dõi thông báo của phòng Hành chính - Tổng hợp.

Lưu ý: Sinh viên chưa hoàn tất học phí đúng thời hạn quy định thì không có tên trong danh sách học tập và thi học kỳ.

Mọi thắc mắc về việc đăng ký môn học, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Quản lý Đào tạo, điện thoại: 028 3715 1994./.